Maciej Szeliga

Maciej Szeliga

trener z licencją UEFA A.
Koordynator Metodologii Szkolenia Akademii Miedzi Legnica. Koordynator Metodologii Szkolenia Akademii Ślęzy Wrocław. Coach Developer i Scout (U13) – Polski Związek Piłki Nożnej. Ukończone kursy Ekkono (Level 1-2-3) organizowane przez Soccer Services Barcelona. Twórca autorskiego programu szkolenia „Futbologika – Nauka futbolu poprzez poznawanie gry – etap I – U7–U13” (złota gwiazdka PZPN), „Futbologika – Nauka futbolu poprzez poznawanie gry – etap II – U14–U19”. Staż trenerski w CE Sabadel FC oraz San Cugat Esport FC pod opieką trenera Ekkono – Julian Marin Bazalo.

W trakcie szkolenia trener Maciej Szeliga przedstawi organizację zawartości treningowych w pracy nad percepcją z podziałem na etapy (U7–U13). W formie warsztatowej zaprezentuje specyfikę środków treningowych skierowanych do rozwijania konceptów percepcyjnych (cele szczegółowe) dedykowanych dla etapu I (U7–U13).

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących na wszystkich etapach piłki dziecięcej i młodzieżowej oraz wszystkich trenerów pragnących poszerzać swoje kompetencje.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z kluczowymi etapami w pracy nad percepcją. Poznają organizację bloków treningowych w oparciu o etapy szkolenia oraz kontekst sytuacyjny wynikający z gry. Dowiedzą się jak zaprojektować specyficzne środowisko do pracy nad wybranymi konceptami dla określonej zawartości treningowej z percepcji w etapie U7–U13.

Praktyczny (warsztatowy) wymiar szkolenia sprawi, że osoby, które aktywnie będą uczestniczyć w szkoleniu będą w stanie podzielić pracę nad percepcją na etapy i na tej podstawie skatalogować koncepty treningowe. Będą lepiej rozpoznawać jak i kiedy zawodnicy powinni szukać informacji w grze. Odróżnią, które informacje są priorytetowe w zależności od etapu rozwoju zawodnika.

Wybrane zagadnienia:

 1. Percepcja – kluczowe momenty do rozwoju w procesie szkoleniowym.
 2. Organizacja zawartości treningowych w pracy nad percepcja – jak – kiedy – co?
 3. Trening percepcji – specyficzne środowisko treningowe.

Plan:

CZĘŚĆ I

 • Kluczowe momenty w etapizacji szkolenia do pracy nad percepcją.
 • Jak zorganizować pracę nad percepcją w procesie szkoleniowym.

Przerwa/pytania

CZĘŚĆ II

 • Specyficzne środowisko treningowe do pracy nad percepcją – jak je zaprojektować? – warsztaty.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.

Szkolenie jest podzielone na 3 bloki. Każdy z bloków to 3-godzinne warsztaty szkoleniowe, w których trener Maciej Szeliga przedstawi strategie organizacji środowiska treningowego od poziomu makrocyklu, poprzez mikrocykl, kończąc na scenariuszu zajęć treningowych. Wszystko w oparciu o etapizację indywidualnych i zespołowych fundamentów gry w korelacji z metodologią pracy treningowej.

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących w etapie początkowym (U7–U13) oraz wszystkich trenerów pragnących poszerzać swoje kompetencje.

BLOK I

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zapoznają się z koncepcją szkolenia „Futbologika – nauka futbolu poprzez poznawanie gry”. Poznają charakterystykę i profil zawodnika, którego dzięki tej koncepcji chcemy rozwijać. Dowiedzą się jak zorganizować bloki treningowe (co? kiedy? ile?) w etapie początkowym (U7–U13). Prowadzący przedstawi wymagania treningowe, strategię planowania jednostki treningowej oraz jej strukturę.

BLOK II

W drugim spotkaniu skupimy się na zaprojektowaniu środowiska treningowego, przechodząc przez kolejne poziomy planowania – od makrocyklu, mikrocyklu przez konspekt treningowy do form praktycznych. Zaprezentujemy formy treningowe oraz ich logiczną progresję podczas sesji treningowej.

BLOK III

Trzecie warsztaty będą poświęcone metodologii pracy treningowej. Uczestnicy zapoznają się z głównymi obszarami metody treningu w korelacji do celu, jaki chcemy osiągnąć w procesie szkolenia. Na przykładzie wybranej zawartości treningowej (z etapu U7–U13) zaprojektujemy całą sesję treningową w oparciu o poznaną wcześniej metodę pracy oraz strukturę jednostki treningowej.

Praktyczny (warsztatowy) wymiar szkolenia sprawi, że osoby, które aktywnie będą uczestniczyć w szkoleniu rozwiną swoje kompetencję w takich obszarach jak:

 • samodzielne opracowanie koncepcji szkolenia,
 • tworzenie profilu swojego „wychowanka” w oparciu o kryteria do analizy,
 • opracowanie własnego planu szkolenia i modelu treningu,
 • samodzielne dobieranie metod i form treningowych dedykowanych swoim podopiecznym,
 • umiejętność tworzenia zasad, aby trening był intensywny, płynny i zindywidualizowany.

Wybrane zagadnienia:

 1. Koncepcja i wizja szkolenia – Futbologika – nauka futbolu poprzez poznawanie gry.
 2. Plan szkolenia – organizacja zawartości treningowych w okresie początkowym (U7–U13) – co, kiedy, ile?
 3. Model treningu w etapie początkowym (U7–U13)
 • wymagania treningowe,
 • strategia planowania treningu,
 • struktura jednostki treningowej – formy treningowe, logiczna progresja.

BLOK I – plan:

CZĘŚĆ I

 • Nauka futbolu poprzez poznawanie gry – strategia szkolenia inteligentnych zawodników.
 • Inteligentny zawodnik – charakterystyka, profil + ćwiczenie.

Przerwa/pytania

CZĘŚĆ II

 • Organizacja bloków treningowych w etapie początkowym (U7–U13) – co, kiedy, ile?
 • Organizacja bloków treningowych w etapie początkowym (U7–U13) – ćwiczenia.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.

BLOK II – plan:

CZĘŚĆ I

 • Projektowanie środowiska treningowego w etapie U7–U13 – od makrocyklu przez konspekt do praktyki + ćwiczenie.

Przerwa/pytania

CZĘŚĆ II

 • Trening – wymagania, struktura jednostki treningowej, logiczna progresja środków treningowych + ćwiczenie.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.

BLOK III – plan:

CZĘŚĆ I

 • Jak osiągnąć cel szkoleniowy – metodologia pracy treningowej (wstęp).

Przerwa / pytania

CZĘŚĆ II

 • Jak zaprojektować jednostkę treningową zgodnie z przyjętą metodą pracy na przykładzie wybranej zawartości treningowej + ćwiczenia.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.

Podczas szkolenia trener Maciej Szeliga przedstawi formę gry jako punkt wyjścia w metodzie pracy treningowej oraz jak gra treningowa ewoluuje w procesie szkolenia podczas etapu U7–U13. W formie warsztatowej (na przykładzie wybranej zawartości treningowej) zaprezentuje zmiany, jakie zachodzą w grze treningowej w kontekście jej struktury, organizacji i dynamiki.

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących na wszystkich etapach piłki dziecięcej i młodzieżowej oraz wszystkich trenerów pragnących poszerzać swoje kompetencje.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z procesem zmian jakie zachodzą w grze treningowej w poszczególnych kategoriach wiekowych w etapie początkowym U7–U13. Poznają podstawowe struktury, organizację i zmieniające się dynamiki gry treningowej odpowiednio od etapu szkolenia. Na przykładzie wybranej zawartości treningowej dowiedzą się jak przebiega proces nauki działania techniczno-taktycznego zgodnie z ewolucją gry treningowej w etapie U7–U13.

Praktyczny (warsztatowy) wymiar szkolenia sprawi, że osoby, które aktywnie będą uczestniczyć w szkoleniu będą mogli zwiększyć swoje kompetencje w takich obszarach jak:

 • dobór struktury i dynamiki gry dla określonej kategorii wiekowej w etapie U7–U13,
 • analiza i rozpoznawanie u zawodników, na jakim poziomie gry treningowej się znajdują i jak odpowiednio dobierać dla nich wymagania,
 • zarządzanie grą treningową w kontekście jej struktury, organizacji zawodników i dynamiki.

Wybrane zagadnienia:

 1. GRA treningowa – ewolucja w procesie szkolenia w etapie U7–U13.
 2. Dynamika gry – jak nią zarządzać.
 3. Dobór wskazówek (konceptów) w zależności od procesu zmian jakie zachodzą w grze treningowej w poszczególnych kategoria wiekowych w etapie U7–U13.

Plan:

CZĘŚĆ I

 • Gra treningowa i jej ewolucja w procesie szkolenia na etapie U7–U13

Przerwa/pytania

CZĘŚĆ II

 • Proces nauki działań techniczno-taktycznych zgodnie z ewolucją gry treningowej na przykładzie wsparcia w ataku + ćwiczenia.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.


  Percepcja – organizacja bloków treningowych w procesie szkolenia inteligentnych zawodników – etap początkowy U7–U13Organizacja procesu szkoleniowego w etapie początkowym U7–U13Rozwijanie fundamentów gry zgodnie z ewolucją gry treningowej – etap początkowy U7–U13