Mariusz Rumak

Mariusz Rumak

trener z licencją UEFA Pro.
Przez prawie 20 lat pracy zawodowej zajmował się szkoleniem dzieci, młodzieży i seniorów. Zdobył złoty i srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów oraz 2 wice mistrzostwa Polski seniorów. Przyczynił się do rozwoju wielu piłkarzy grających na najwyższym poziomie w kraju i za granicą. Kilku z nich reprezentuje kraj w pierwszej reprezentacji Polski.

Podczas szkolenia trener Mariusz Rumak przedstawi, w jaki sposób tworzyć środki treningowe dla dzieci w oparciu o analizę gry. Wykorzystując swoje doświadczenie, w prosty i przystępny sposób przekaże podstawowe zasady, jakimi powinniśmy się kierować pragnąc przenieść warunki meczowe na proces treningowy.

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących w akademiach piłkarskich z zawodnikami i zawodniczkami od 6. do 13. roku życia, które wchodzą w system certyfikacji PZPN.

Wybrane zagadnienia:

 1. Struktura gry jako element podstawowy w budowaniu ćwiczeń treningowych.
 2. Indywidualne działania zawodników z piłką i bez piłki.
 3. Zasady współpracy w małych grupach.
 4. Zespołowe współdziałanie zawodników w czasie gry.
 5. Podział środków treningowych w oparciu o strukturę gry.
 6. Zmienne jakie należy uwzględnić podczas budowania ćwiczeń.

Plan:

CZĘŚĆ I

 • Struktura gry jako fundament w rozumieniu działań zawodników na boisku.
 • Indywidualne działania zawodników na boisku- wybrane środki treningowe.
 • Zasady współpracy w małych grupach w odniesieniu do stref i sektorów boiska- wybrane środki treningowe.
 • Zespołowe działania taktyczne na boisku- wybrane środki treningowe
 • Podsumowanie pierwszej części – pytania i dyskusja.

Przerwa/pytania

CZĘŚĆ II

 • Podział środków treningowych w oparciu o strukturę gry.
 • Zmienne jakie należy uwzględniać podczas budowania ćwiczeń treningowych
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.

Trener Mariusz Rumak, podczas szkolenia, przedstawi zagadnienia związane nie tylko z planowaniem, ale przede wszystkim z realizacją procesu treningowego na etapie dziecięcym. W szczegółach wskaże, jak tworzyć środowisko sprzyjające szybkiemu i skutecznemu szkoleniu. Wykorzystując swoje doświadczenie w prosty i przystępny sposób przekaże podstawowe zasady, jakimi powinniśmy się kierować tworząc cykle treningowe. Od dłuższych cykli, a kończąc na poszczególnych ćwiczeniach.

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących w kategoriach U6–U13 w akademiach piłkarskich biorących udział w systemie certyfikacji. Dodatkową wartością spotkania będzie wiedza praktyczna, którą od zaraz będzie można włączyć w swój warsztat trenerski. Podczas szkolenia pojawią się praktyczne rozwiązania metodyczne oraz ćwiczenia pozwalające przenieść przedstawioną wiedzę na praktykę.

Wybrane zagadnienia:

 1. Planowanie pracy w cyklach treningowych.
 2. Zasady nauczania i doskonalenia działań w piłce nożnej.
 3. Tworzenie środowiska sprzyjającemu skutecznemu treningowi.
 4. Budowanie mikrocykli treningowych.
 5. Jak optymalnie zbudować i wykorzystać jednostkę treningową.
 6. Zasady budowania i realizacji skutecznych ćwiczeń treningowych.

Plan:

CZĘŚĆ I

 • Programowanie pracy w cyklach treningowych, czyli jak zaplanować w czasie realizację naszych celów szkoleniowych.
 • Włam się do mózgu, czyli jak skutecznie nauczać i doskonalić zawodników.
 • Podmiotowość zawodnika podstawą skutecznego treningu- jak stworzyć środowisko sprzyjające skutecznemu treningowi.
 • Podsumowanie pierwszej części – pytania i dyskusja.

Przerwa/pytania

CZĘŚĆ II

 • Mikrocykl treningowy- tworzenie i realizacja.
 • Jednostka treningowa- jak optymalnie wykorzystać czas treningowy do realizacji zakładanych celów szkoleniowych.
 • Ćwiczenie treningowe- zasady budowania i realizacji skutecznych środków szkoleniowych.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.

Trener Mariusz Rumak podczas szkolenia przedstawi, w jaki sposób prowadzić skuteczny trening piłkarski. Przekaże, jak budować skuteczne środki treningowe, jakich narzędzi używać podczas ich wprowadzania i w jaki sposób efektywnie wykorzystywać czas treningu. Wykorzystując ponad 20-letnie doświadczenie trenera oraz jego kompetencje i wiedzę każdy trener akademii będzie miał możliwość nie tylko uzyskać wiadomości, ale przede wszystkim warsztatowo sprawdzić, czy wiedza którą pozyska jest praktyczna.

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak spoglądać analitycznie na grę, by można ją było przenieść w proces treningowy dzieci w kategoriach U6–U13. Zdobędą wiedzę, w jaki sposób budować środowisko, w którym dziecko szybciej będzie przyjmowało wiedzę, którą trener mu przekazuje. W czasie szkolenia trenerzy przećwiczą, jak budować skuteczne środki treningowe.

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących w akademiach piłkarskich podlegających systemowi certyfikacji. Przewagą warsztatów będzie wiedza praktyczna, którą od zaraz będzie można włączyć w swój warsztat trenerski. Podczas szkolenia pojawią się praktyczne rozwiązania metodyczne oraz ćwiczenia pozwalające przenieść przedstawioną wiedzę na praktykę.

Wybrane zagadnienia:

 1. Rozumienie gry jako punkt wyjścia do budowania procesu treningowego.
 2. Tworzenie środowiska sprzyjającego efektywnemu trenowaniu.
 3. Indywidualna interakcja z zawodnikiem w czasie ćwiczeń.
 4. Budowanie i realizacja skutecznych ćwiczeń treningowych – warsztaty.

Plan:

CZĘŚĆ I

 • Rozumienie gry jako punkt wyjścia do budowania procesu treningowego.
 • Zasady tworzenia środowiska sprzyjającego skutecznemu trenowaniu.
 • Indywidualna interakcja z zawodnikiem w czasie ćwiczeń.
 • Podsumowanie pierwszej części – pytania i dyskusja.

Przerwa

CZĘŚĆ II

 • Konstruowanie skutecznych środków treningowych – pokaz prowadzącego.
 • Samodzielne projektowanie ćwiczeń.
 • Analiza wykonanej pracy – symulacja działań treningowych.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.

Podczas pierwszej części szkolenia trener Mariusz Rumak przedstawi, w jaki sposób przygotować oraz wprowadzić skuteczny system rozwoju kompetencji trenerskich w akademii. Wykorzystując swoją wiedzę oraz ponad 20-letnie doświadczenie trener zaprezentuje uczestnikom system samooceny trenerskiej oraz sposób budowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Druga część szkolenia to analiza filozofii pracy w akademii oraz stworzenie przejrzystej kultury organizacyjnej. Po tej części trenerzy wypracują jasny drogowskaz do pracy i przygotują zasady, którymi będą się kierowali w codziennym funkcjonowaniu.

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracujących w akademiach piłkarskich podlegających systemowi certyfikacji. Dodatkową wartością szkolenia będzie wiedza praktyczna, którą od zaraz będzie można zastosować. Podczas szkolenia pojawią się praktyczne rozwiązania pozwalające przenieść przedstawioną wiedzę na praktykę.

Wybrane zagadnienia:

 1. Kompetencje trenerskie, które mają największy wpływ na skuteczność pracy szkoleniowca.
 2. System samooceny kompetencji trenerskich.
 3. Zasady budowania ścieżki rozwoju zawodowego.
 4. Filozofia pracy w Akademii jako punkt wyjścia w codziennym funkcjonowaniu.
 5. Refleksja tożsamościowa i strategiczna Akademii.
 6. Budowanie Filozofii Akademii

Plan:

CZĘŚĆ I

 • Kompetencje trenerskie, które mają największy wpływ na skuteczność pracy szkoleniowca.
 • System samooceny kompetencji trenerskich.
 • Zasady budowania ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Podsumowanie pierwszej części – pytania i dyskusja.

Przerwa

CZĘŚĆ II

 • Filozofia pracy w akademii jako punkt wyjścia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Refleksja tożsamościowa i strategiczna akademii.
 • Budowanie filozofii akademii.
 • Podsumowanie i pytania.
 • Otwarta dyskusja.


  Budowanie ćwiczeń treningowych w kategoriach U6–U13 w oparciu o strukturę grySkuteczne kierowanie procesem treningowym, czyli jak szkolić by osiągnąć zakładane celeEfektywny trening piłkarski, czyli jak przyśpieszyć nauczanie grySystem rozwoju kompetencji trenerskich oraz budowanie filozofii pracy w akademii